Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Годишен доклад за дейносттаЗдравейте!
Фирма прилагаща НСФОМСП, подлежаща на заверка от одитор, трябва да състави Годишен доклад за дейността. Tози доклад подава ли се някъде? ( НАП, НСИ, Търговски регистър)

Фирмата подава онлайн ГДД и отчетите към статистиката.Отговори

  • Здравейте,

    Доклада на Ръководството за дейността е неразделна част от пълния комплект на Годишния Финансов Отчет и като такава, се публикува заедно с него в Търговския регистър до 30 юни.

    Обръщам внимание, че в ТР се публикува не Отчета за Статистиката, а именно пълния комплект на ГФО (4-те Отчета + Доклад за Дейността + Счетоводна политика, Бележки, Оповестявания, съгласно НСФО за МСП).

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->