Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

Спиране на дейността на фирмата по време на майчинствоФирмата спира дейност на 01.01.2015 год. Има работничка, която е по майчинство. Ммайчинството изтича на 05.07.2015 год. Майката не е ползвала платен отпуск за 2013, 2014 и 2015 год. Въпросът ми е:

1. следва ли да внася фирмата здравно осигуряване докато майката е по майчинство?
2. полага ли й се обезщетение за платен отпуск за годините, докато е била по майчинство, тъй като фирмата няма дейност, а трябва да изготви ведомост за заплати?
3. фирмата трябва ли да подаде годишен финансов отчет през 2016 год в НАП за 2015 год.?
4. по какъв член от КТ трябва да бъде освободена майката, след изтичане на майчинството?
5. може ли майката да бъде съкратена, след изтияане на майчинството?
6. може ли майката да ползва неплатен отпуск, след изтичане на майчинството?Отговори

-->