Пламен Неделчев Пламен Неделчев Потребител

Обезщетения при уволнениеВ трудовия ми договор е определен срок за предизвестие 3 месеца в полза на двете страни. Днес ми е направено писмено предложение за прекратяване на трудовото правоотношение с текст:

На основание чл.331, ал.1 и ал.2 от КТ отправяме предложение за прекратяване на трудовото Ви правоотношение с (работодателя) считано от 20.04..2015
(до която дата ме задължава да използвам полагащият ми се до момента платен годишен отпуск - не е посочено като текст в предложението) срещу заплащане на обезщетение от 4 брутни заплати.

Работодателя дължи ли ми допълнително обезщетение за неспазване на срока за предизвестие, заложен в трудовия договор?Отговори

  • Здравейте,

    Уволнението по реда на чл. 331 от Кодекса на труда е на практика постигане на взаимно съгласие за прекратяване на договора срещу уговорено обезщетение. Разликата е в това, че работодателят ви предлага а вие се съгласявате на прекратяването и на предложеното обезщетение. В този случай работодателят не дължи други обезщетения освен това за неизползван платен годишен отпуск, ако има такъв.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->