Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Въвеждане във владениеЗдравейте!
Имаме издадена фактура за въвеждане във владение на недвижим имот. Как трябва да се осчетоводи тази фактура - като разход за външна услуга или се прибавя в стойността на имота?

Имотът ще е с освободена фактура (без ДДС). Това пречка ли е да се ползва ДДС-то на фактурата за въвеждане във владение?

Според 4.3. Административните и други общи разходи не се включват в първоначалната оценка, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на дълготрайния материален актив в работно състояние - т.е. според мен тази такса трябва да увеличи стойността на имота. Имаме право на ДДС.Отговори

 • Здравейте,
  Моля уточнете какво имате предвид под "въвеждане във владение на недвижим имот".
  За каква услуга точно става въпрос?
  За принудителен въвод във владение от съдебен изпълнител ли, за доброволно въвеждане във владение от продавача ли...нещо друго?
  Предполагам, че се касае за фактура, издадена от ЧСИ, за таксите за извършен принудителен въвод във владение, но е добре да уточните дали това е така.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Да, за въвеждане във владение от ЧСИ става съпрос. Ние придобиваме имот.
 • Здравейте,
  В случая се касае за две доставки:
  1. Продажба на имота - по нея доставчик е длъжникът, чийто имот е продаден, а не ЧСИ.
  2. Доставка на услуга от ЧСИ за въвод във владение.

  Първата доставка е доставка на стока, а втората - доставка на услуга. Различни са и доставчиците.

  Поради това няма никакво значение дали продажбата на имота е освободена или облагаема доставка.

  Според мен въводът във владение не е услуга, която увеличава стойността на имота, тъй като тя има отношение само към владението, но не и към собствеността на имота. Владението е фактическо обстоятелство (упражняване на фактическа власт над имота), докато правото на собственост е право.

  Според чл. 4.4. от СС-16 разходите за пуск и други подобни предпроизводствени разходи не се включват в цената на придобиване на актива.
  Според мен въводът във владение е именно подобен разход и поради това не се включва в първоначалната оценка на актива. Но тъй като не съм счетоводител, а юрист, не мога да го твърдя със сигурност.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора !
  Някой счетоводител може ли да се включи ?
 • Някой имал ли е такъв случай ?
  Ако в отчетната стойност на закупения имот слизат :
  -таксата за постановление за възлагане
  -данък придобиване на имот
  -такса вписване
  то не би ли следвало и таксата за въвеждане във владение да се включи ?
 • Според СС16 :
  4.1. Преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Те са:

  д) разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и други, свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или изграждането, доставката, монтажа, въвеждането в употреба и др. на дълготрайния материален актив;

  въвеждане в употреба и въвеждане във владение не би ли трябвало да се приравнят ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->