rosica atanasova rosica atanasova Потребител

Консервиране на АктивЗдравейте, имам актив ,който не се използва от 01,01, 2013 ,през 2014 искам да го консервирам,какъв е редът за това, какви счетоводни статии трябва да направа и как се отразява в ГДД.


Отговори

 • Здравейте,

  Няма счетоводните статии, счетоводния ефект е, че спирате да го амортизирате.

  Минималният срок на консервиране на активите (периодът, през който активите не се употребяват и след изтичането му се очаква предприятието да ги въведе отново в употреба) e дванадесет месеца.

  Данъчното третиране на консервираните активи включва следните процедури:
  1. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации (чл. 59, ал. 1)
  Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато данъчният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът от дванадесет месеца, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от ДАПл.
  2. Корекции на годишната данъчна амортизация (чл. 59, ал. 2)
  При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок на неизползване на актива, годишната данъчна амортизация на ДЗЛ се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението на данъчната амортизация на актива се увеличава данъчната му стойност. По този начин стойността на данъчните амортизации за тези дванадесет месеца се възстановява в данъчната стойност на актива и ще се начисли (признае за данъчни цели), когато активът се върне в експлоатация.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->