Гергана Гергана Гергана Гергана Потребител

Прехвърляне на дялове на ООД и счетоводни особености



Здравейте. Имам няколко въпроса относно това какво следва, след като дяловете на фирма "Х"ООД биват продадени от 2-мата му съдружници на нови 2-ма/физически лица/. Въпросите са ми от гледна точка на новите собственици. Капитала е 5000 лв. а дяловете се изкупуват за 10000 лв.. Дружеството има натрупана загуба 25000 и заем към собствениците/старите/ около 30000 лв. Притеснява ме какво се случва със загубата и заема към собственика, при завеждането на счетоводството от новите управители. Също така трябва ли да се прави отчет към датата на сделката. Ще съм ви благодарна и да ме насочите, ако пропускам нещо друго.


Отговори

 • Здравейте,

  От гледна точна на счетоводството на фирмата не трябва да правите особенно големи промени. Трябва да запишете новите собственици на капитала, като прехвърлите дяловете по номинал от старите собственици на името на новите. Това трябва да стане в сметката за собствен капитал (101 примерно). Относно заема - ако няма никакви промени в следствие на продажбата на дяловете, то би следвало да си остане като задължение към старите собственици.
  Това което има данъчен ефект от тази сделка е продажбата на дяловете над номинал от старите собственици. Те ще имат печалба от сделката от 5 000 лв. (10 000 - 5 000) и трябва да си обяват този доход в годишната данъчна декларация като физически лица и съответно да го обложат. Старите загуби също си остават във този вид.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Благодаря Ви за отговора и аз стигнах до същите изводи.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->