Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.5. Брак на Готова Продукция

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА БРАК

АЛФА ООД

в обект:

Склад готова продукция

по Заповед:

№ 526 от 01.02.2010

за вид продукти:

Торти

 

код

наименование

мярка

колич.

себест-ст

за 1-ца

обща стойност

ликвид. стойност

загуба

1

23156456485

Торта плодова

бр.

10

12

120

 

120

2

45654564666

Торта шоколадова

бр.

5

15

75

 

75

3

64646854865

Торта сметанова

бр.

2

8

16

 

16

4

               

5

               

ОБЩО:

211

 

59

причина за бракуването:

Изтекъл срок на годност

 
 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010

 

член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.02.2010

 

член на комисия:

Георги Георгиев

санитарен инспектор

01.02.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Бракувани са торти, поради изтичане срока на годност.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За бракуване на продукти е необходим протокол за брак.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за брак се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Бракуваните продукти се изписват аналитично и количествено по кредита на сметка Продукти.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси / брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

211

303

Продукти

211

аналит.

Брак

211

аналит.

Плодова торта

120

     

аналит.

Шоколадова торта

75

     

аналит.

Сметанова торта

16

ОБЩО

211

ОБЩО

211


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

211

609

Други разходи

211

     

аналит.

Брак

211

ОБЩО

211

ОБЩО

211


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

211

Текуща загуба

211

Продукция

-211

Текуща печалба

-211

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-211

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

 • Моля за Вашето съдействие.Бракувам продукция на стойност 1000лв и правя записване
  Дебит с-ка 609 1000 лв
  Кредит с-ка 303 1000 лв
  В отчета за приходите и разходите на реда намаление запаси и незавършено
  производство записвам 1000 лв
  на реда други разходи 1000 лв
  Не мога да получа резултата коректно, защото 2 пъти записвам разход по
  1000 лв.
  Ще Ви бъда благодарна, ако получа напътствие
 • Аз имам същия проблем. Бихте ли предложили решение.
 • Веднъж в ОПР отразявам разход за суровини за произведаната продукция и още веднъж в извънредни разходи при бракуването.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->