БОЙКА СТАНКОВА БОЙКА СТАНКОВА Нели Консулт ЕООД счетоводител

Осчетоводяване фактура на куриерска фирмаКуриерска фирма ЕООД, нерегистирана по ДДС, подизпълнител, извършва куриерска дейност и всеки месец пуска фактура към фирмата - ВВВ, за която работи.
1. Куриерска дейност - 100,00
2. Оперативна дейност - 600,00
3. Представителска дейност- 300,00

Представителската дейност всеки месец е една и съща сума - 300 лв. Цялата фактура е за 1000 лв.

Как да осчетоводя фактурата? Мисля 411/703 - 1000.00 лв., но тези 300 лв. всеки месец мисля, че са вид "заплата"? Плащане само по банка. ЕООД не пуска на клиентите си ф-ри от негово име. Моля за помощ и предварително благодаря!Отговори

  • Целия приход по така написаната фактура е приход от продажба на услуги и счетоводните записвания биха били 411/703 - 1000 лв.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->