Zlatina Stateva Zlatina Stateva Потребител

ДДС при продажба на автомобилЕТ закупува лек автомобил от частно лице, без да ползва данъчен кредит с договор през 2002г. В момента автомобилът е напълно амортизиран и предстои продажба на частно лице. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата, която ще е на продажната цена?Отговори


 • Здравейте, Златина!
  От гореизложеното от Вас може да се направи изводът, че не сте упражнили правото на приспадане на данъчен кредит за лекия автомобил на основание разпоредбата на чл.70 от ЗДДС, а именно, че правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.
  Последващата продажба на автомобила ще бъде освободена доставка, съгласно разпоредбите на чл.50, ал.2 от ЗДДС и не следва да се начислява ДДС.

  Поздрави,
  Петя Иванова
 • Здравейте,
  Член 50 ал. 2 който колежката ми изтъква се ползва при положение , че Вие сте имали фактура с ДДС и по някакъв начин закона за ДДС Ви е ограничил/ т.е. ако бяхте закупили лекия автомобил от регистрирано по ЗДДС лице, имали сте фактура с начислен данък и лекия автомобил не е сред изброените дейности за които можете да ползвате данъчен кредит/.
  При положение , че лекия автомобила е закупен от физическо лице чл.50 ал.2 е неприложим , продажбата Ви става облагаема и дължите ДДС .

  Поздрави ,
  Валя Дадова
 • Здравейте,
  Закупихме миналата година лек автомобил втора употреба от дилър на употребявани автомобили в България. Фактурата, която ни е издадена е без ДДС, като основание е посочен чл.143 от ЗДДС. Фактурата е осчетоводена и включена в дневника за покупките без право на данъчен кредит. Лекият автообил е заведен като ДМА, начислявана е амортизация. Възможно ли е сега да препродадем лекия автомобил, може ли да е на цена по-ниска от придобитата-амортизационните отчисления И МОЖЕ ЛИ ДА НЕ НАЧИСЛЯВАМЕ ДДС ПРИ ПРОДАЖБАТА?

  Поздрави,
  Виктория Иванова
 • Само да допълня, че дейността на фирмата ни е: търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци и лекият автомобил се ползва главно за дейността на фирмата и малко за управленски цели. Има ли някакъв начин да се възползваме от чл50,ал.2 или чл.70,ал.2 от ЗДДС, за да не начисляваме ДДС при продажбата му?

  Предварително Ви благодаря и се извинявам, че се вмъкнах в чужда тема:)!
  Поздрави,
  Виктокия Иванова
 • Здравейте,
  Отново и във вашия случай , когато лекият автомобил е придобит от физ. лице, от фирма нерегистрирана по ЗДДС или от дилър на стоки втора употреба, който е приложил при доставката спец. ред на облагане на маржа на цената, разпоредбата на чл.50 и чл.70 от ЗДДС не са приложими по отношение на последваща доставка на лекия автомобил. Предвид това, когато се извършва последваща доставка, същата е облагаема доставка и се дължи ДДС 20%/ има изключения които не касаят Вашия случай/.
  Данъчната основа при продажба на транспортно средство може да бъде по-малка от неговата покупна цена, но това не важи при всички случаи ако има свързаност между лицата то тогава дан основа се определя по реда на чл.27.
  Поздрави,
  В.Дадова
 • Много Ви благодаря!:)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->