Lili Lilova Lili Lilova Потребител

Служебна бележка за детски надбавкиЗдравейте,
В служебната бележка за детски надбавки, в колона 1 - "брутно трудово възнаграждение", включват ли се обезщетения по чл. 224 от КТ и обезщтетения за временна нетрудоспособност?
В колона 2 - "сума на паричното обезщтетение за временна нетрудоспособност", сумата изплатена от работодателя ли се вписва?Отговори

  • Здраввйте,

    В служебната бележка за детски надбавки се включват всички доходи от трудова дейност, които са изплатени на работника или служителя от неговия работодател.
    В това се включват и обезщетенията по чл. 224 от Кодекса на труда, както и възнаграждението за първите три дни от временната неработоспособност.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->