Маргарита Стоянова Маргарита Стоянова учител

Назначаване на пенсионер за ползване на майчинствоЗдравейте,
искам да попитам за технологията за назначаване на пенсионер за един месец, който да ползва втората година от майчинството на своята дъщеря. Т.е. назначавам го на общо основание, за всички осигурителни случай, независимо че е пенсионер. Има ли значение дали ще бъде назначен на постоянен или срочен договор? Какви документи трябва да подам в НОИ, когато пенсионерът поиска отпуск за майчинство?Отговори

 • Здравейте,

  По отношение на назначаването на пенсионер на трудов договор е необходимо да знаете следното:
  1. Пенсионерите, работещи по трудови правоотношения, не ползват облекчения при изчисляване и плащане на осигурителните вноски.
  2. За да може пенсионер (Баба, дядо на дете), да ползва обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, същия трябвад а бъде осигурен за всички осигурени социални случаи включително фонд Общо заболяване и майчинство.

  По отношение на документите, които се подават в НОИ за отпускане на обезщетението:
  Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете се отпускат въз основа на:
  1. заявление-декларация по образец, приложение № 3 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Към заявление-декларацията се прилага заверено от осигурителя копие от заповедта за разрешаване на отпуска. Ако детето не е български гражданин или чужд гражданин с издаден ЕГН, се прилага и копие от удостоверението за раждане;
  2. копие от протокол на ЛКК или копие от акта за смърт на майката, когато заявление-декларацията се подава от бащата в случаите на смърт или тежко заболяване на майката;
  3. копие от акта на кмета на общината или определено от него длъжностно лице за назначаването му за настойник, когато заявление-декларацията се подава от настойник в случаите на смърт на майката и на бащата на детето;
  4. декларацията за банковата сметка за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към наредбата, ако такава декларация не е представяна по повод на друго обезщетение.


  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->