Галя Евтимова Галя Евтимова счетоводител

Начисляване на прослужено време със задна дадаНачисляване на клас за прослужено време със задна дата/ Има ли давностен срок?Отговори

 • Здравейте. За да поискате това от работодателя/или чрез контролните органи/ще е необходимо да докажете, че сте представили навреме съответните документи за трудов стаж. В случая това е трудовата книжка. Съгласно Чл. 348. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка. Съгласно Чл. 349. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:.......т.е. данните от сключения трудов договор. Затова имам въпроси:
  1.Имате ли сключен ТД ? и уведомление от НОИ, на което да сте се разписали ?
  2.Води ли ли сте към момента разговор с лицето, отговарящо за сключването на ТД/тип личен състав/ по този въпрос ?
  3.Какво е становището ?
  4.Колко е времето "назад" ?
  Според мен следва да докажете, че добросъвестно сте представили във фирмата трудовата си книжка, но съответното длъжностно лице ?! е отказало да вземе съответните данни за стажа и да ги впише в ТД, като определи и %-клас.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Г-н Халачев ви е дал определени насоки по поставения въпрос.
  Моето мнение е, че % ТСПО може да бъде начислен за времето след предоставяне на необходимите данни на работодателя. Необходимите данни за работодателя са данните от трудовата книжка. В случай, че лицето е предоставило трудовата си книжка още при постъпването на работа, е необходимо да се изчисли стажа по специалността и съответно да се начисли % ТСПО. Това може да се направи и със задна дата.
  Давностния срок за възнаграждения за положен труд по принцип е 3 години от началото на годината, следваща годината, за която се отнасят възнагражденията.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->