калина коева калина коева сътрудник

Загуба към 31.12.2014Заради покачване на щатския долар, фирмата е на загуба близо 10 хил. лв. в края на 2014 г. Става въпрос за ЕТ, регистрирано по ДДС, вносител с двустранна форма на счетоводство. Дейността е търговия на едро. На собственика не му се иска да приключи на загуба, тъй като ползва кредит.


Кои разходи, освен личните му осигуровки, могат да се отчетат за негова сметка? В кредита на 107 се акумулират всички обложени печалби от началото на дейността му. Има налични средства. Сещам се за разходи за венетки, разходи за каско, въобще разходи, за които не е ползван ДДС.

Как да стопим тази загуба? Какво ще стане ако не отчета курсовата разлика!Отговори

 • Здравейте,

  Ако не искате да сте на загуба при постоянно покачващ се курс на долара, то помолете собственика да си плаща задълженията в срок, за да не престояват и да трупат загуби от валутна преоценка.

  Не разбирам въпроса ви за личните му осигуровки, обложените печалби в 107 и разходите за винетки и каско. Моля да поясните, за да има какво да ви отговоря.

  Задължително трябва да си превалутирате всички експозиции (салда) в чуждестранна валута към 31.12.2014.

  Не можете да скриете разходи за счетоводни цели, защото те вече са настъпили и най-вероятно платени. Въпроса е дали всички те са признати за данъчни цели.
  Признати или не, вас ви вълнува предполагам счетоводния, а не данъчния резултат.

  Прегледайте все пак дали нямате предплатени разходи за бъдещи периоди, които да разсрочите, както и дали нямате условия за признаване/начисляване на приходи по договорите ви, по депозити, по предоставени заеми и др. приходи, които все още не сте начислили. Прегледайте и дали правилно сте отписали отчетната стойност на продадените стоки, от там също може да ви мръдне ОПР-то.
  Прегледайте полезните животи на ДМА и дали те не трябва да са малко по-дълги, съответно % амортизация за счетоводни цели да трябва да е по-малък.
  Прегледайте дали нямате задължения, които можете да отпишете по давност.

  Поздрави,

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->