ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Отпуск по чл. 169 от КТЗдравейте!
Имаме колежка, която е записала да учи магистратура по друга специалност в дистанционна форма - платено. Тя вече има едно висше образование. Има ли право на пълен отпуск от 25 дни за учебна година и какви документи се изискват (например удостоверение за заверен семестър)?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно разпоредбите на чл.169, ал.(1) от Кодекса на труда работникът има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни всяка учебна година, на само ако учи в учебно заведение без прекъсване на производството.

    Така че щом не сте в редовна форма на обучение, а в дистанционна (задочна), то няма да имате възможността да се възползвате от тази разпоредба.

    Поздрави,
    Цветомир Аврамов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->