Интрейдинг ООД Интрейдинг ООД

Внос на акцизни стокиЗдравейте,
Да приемем, че ние сме фирма "Х". Фирмата ни се занимава с ВОП на акцизни стоки /алкохол/ предимно от Германия. Стоката влиза в данъчен склад, като инвойса и ПАД са издадени на фирма "Х" и стоката е заплатена на фирмата доставчик, в случая немска фирма. Стоката излиза от данъчния склад към българска фирма "Y", която е регистрирана по ДДС и заплаща съответния размер на акциза т.е. стоката става собственост на фирма"Y" с издадените АДД-та.

Въпросите ми са следните:
1. Каква фактура издаваме към фирма"Y"?
2. Ако ставката на ДДС е 0%, какво се вписва в основание за не начисляване на ДДС?
3. Какви документи са необходими на фирма "Х" за да има основание за нулева ставка?Отговори

  • Здравейте,

    В изложената хипотеза Вие сте Х данъчно задължено лице, което отговаря на критериите за извършен ВОП на акцизни стоки, което извършва последваща доставка на стоките на друго предприятие У също от България. Следва извършената доставка на стоките от Х към У да бъде документирана по общия ред на закона с издаване на фактура и начисляване на ДДС по общия ред, т.е няма основание за прилагане на нулева ставка за доставка с място на изпълнение България, щом доставчика е данъчно задължено лице по закона.


    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Тодор Тодоров
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->