Ивелина Димитрова Ивелина Димитрова СТЕЛТ ООД Потребител

Заявлението по чл. 67, ал. 3 от КТСлужител е с безсрочен трудов договор и подава заявление за промяна на трудовия договор в договор за определен срок. При подадено писмено заявление от работника на основание чл.67, ал.3 от КТ за преминаване от безсрочен към срочен трудов договор, може ли работодателят да не уважи заявлението и да откаже подписване на ДС на осн. 119. за промяна на договора за определен срок? В какъв срок работодателят следва да даде отговор или предприеме действия, след входирането на заявлението по чл.67, ал.3 от КТ?Отговори

 • Здравейте,

  Цялата комуникация между работник и работодател по принцип трябва да се случва писмено. Във всички случаи работодателят следва да даде отговор в седем дневен срок. В случай, че той не даде отговор в законовия срок счита се, че предложението на работника не е прието (мълчалив отказ).

  Поздрави,
 • В случай на чл.67,ал.3 не става въпрос за предложение каквото има в чл.325.Говорим за законно право и то дадено само на работник да инициира промяна на договор.От това не следва ли задължение на работодателя за изготвяне на необходимите документи?А какво ще кажете за чл.327 от КТ?Документите също са в писмена форма. Съгласна сам, че комуникацията между работник и работодател трябва да е в писмен вид, но не във всички случаи се изисква съгласие от работодател.
 • Здравейте отново,

  Да, мога да се съглася, че не във всички случаи се иска съгласието на работодателя. В конкретния случай обаче става дума за промяна на срока на договора, за което е необходимо съгласието и на двете страни. Работодателят има задължение да отговори в седемдневен срок и ако не направи това, счита се че е отказал предложението на работника.
  чл. 327 от КТ касае прекратяване на договора от страна на работника без предизвестие и според мен няма отношение към първоначално зададения въпрос.
  Моето мнение е, че в зададения от вас въпрос се касае точно за предложение "Служител е с безсрочен трудов договор и подава заявление за промяна на трудовия договор в договор за определен срок." Не забравяйте, че чл. 118 от КТ постановява изрична забрана за едностранна промяна на трудовия договор както от страна на работодателя така и от страна на работника.

  Поздрави,
 • Много благодаря за изчерпателния отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->