Хортензия Морозова Хортензия Морозова старши учител

Обезщетение за неспазено предизвестиеПрекратила съм трудовото си правоотношение с работодателя си, като съм подала писмено заявление за прекратяване на 14.01.2015 година. На 04.02.2015 година работодателят ми прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 326, т. 1 от КТ, като причини за прекратяването на трудовия договор са по взаимно съгласие на страните. На основание чл. 220, ал. 1 от КТ дължа на работодателя си обезщетиние в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. Заявлението ми беше от 14.01.2015 и да бъда освободена от 21.01.2015 година. Тъй като съм на постоянен трудов договор работодателят ми каза устно, че трябва да го отработя до 15.02.2015 година. До 03.02.2015 година съм била на договор там.

Какво е обезщетението, което трябва да върна: за цял месец или за оставащите дни от 04.02.2015 г. до 15.02.15г.Отговори

 • Здравейте.След като работодателят Ви е прекратил предсрочно трудовия договор - вместо от 14.02.2015 г на дата 04.02.2015 г./ и не по взаимно съгласие, а е поради прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие/,то не дължите нищо на работодателя. В случая той Ви дължи обезщетение по смисъла на чл.220,ал.1 от КТ за времето което не сте отработили/ от 04 до 14.02.Нищо не следва да отработвате. Впрочем ще Ви помоля точно да цитирате правното основание в заповедта -кой знае какво може да излезе ?!

  kazimirc4
 • Чл.326, ал.1 е за прекратяване на трудовия договор от работника с предизвестие.
  Чл.325, ал.1 е за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните.

  Уточнете точно по кой член е прекратен трудовия договор.


  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->