Tatiana Stoyanova Tatiana Stoyanova счетоводител

Услуги на територията на СърбияЗдравейте,
Регистрирана по ЗДДС фирма в България, закупува офис помещение за собствени нужди в Сърбия. За извършване на основен ремонт на това помещение е наета друга фирма, също регистрирана по ЗДДС в България. Въпросите ми са свързани с отчитането на стопанската дейност по ремонта, съгласно нашето законодателство, от позицията на фирмата изпълнител на ремонта.

1. За извършената услуга ще се издаде фактура. Трябва ли да се начисли ДДС? Как се отразява в дневниците по ДДС?

2. При закупуване на материали за ремонта от сръбски фирми може ли да се ползва данъчен кредит и какъв е редът за документирането му и отразяването в дневниците по ДДС?

3. Ще има ли фирмата право на данъчен кредит на зареденото на територията на Сърбия гориво, което ще се изразходва за превоз на работници и друга част от материалите?

4. На какъв размер данъчно признати разходи за командировка на работниците има правото фирмата изпълнител?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  Във връзка с поставените въпроси следва да имате в предвид следното:

  На основание чл. 21, ал. 4 услугите, които са свързани с недвижим имот са с място на изпълнение там, където се намира имотът. Във вашия случай мястото на изпълнение е Сърбия и тази доставка е извън обхвата на ЗДДС.
  Все пак издадената от Вас фактура следва да бъде отразена в дневника за продажби в колона 23, тъй като в нея се отразяват данъчните основи на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, а именно това са доставки, които биха били облагаеми ако бяха изпълнени на територията на страната.
  Ставката е 0% и те фактически не се облагат с данък.
  По отношение на втория въпрос дали имате право на данъчен кредит, за закупените в Сърбия материали, следва да имате в предвид, че българската страна няма да възстанови ДДС - то по тях, тъй като тези фактури не са документи по българското законодателство и те следва да се отразят в колона 9 в дневника на покупките.
  От друга страна в чл. 81, ал. 1, т. 2 е визирано, че българската държава позволява възстановяването на платения на данък на лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, но са регистрирани за целите на ДДС в друга държава - на реципрочен принцип, т.е. следва да проверите дали в Сърбия се прилага подобна практика. Това се отнася и за горивото, което е заредено на територията на Сърбия.
  По третия въпрос, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, по отношение на Сърбия, командированите лица имат право на двукратния размер на дневните, който възлиза на 70 евро /35евро*2/, а квартирните пари са по 130 евро. За пътните има изисквания относно вида транспорт, с тях може да се запознаете в наредбата.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->