Neli Batsieva Neli Batsieva Потребител

Подаване на Декларация по чл. 17 от ЗМДТЗдравейте, имам следния казус.
През 2010 година дружество подава декларация по чл. 17 от ЗМДТ за придобиване на земя в урегулиран поземлен имот. Последно Дружеството плаща такса смет през 2012 година. През 2013 и 2014 година по справки на общината, Дружеството не дължи такса смет за декларирания УПИ. Към днешна дата, при направена справка в конкретната община, се оказва че през 2013 година общината е сменила софтуера и поради тази причина, неправилно не е отбелязано задължение на Дружеството. Правилно ли е да се подаде декларация по чл. 17 от ЗМДТ за същия имот през 2015 година?Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->