Янко Здравков Янко Здравков Потребител

Облагане на доход от продажба на дарен имотПолучил съм като дарение 1 имот от родителите си, който съм продал през същата календарна година. Следва ли да декларирам този доход и съответно да заплатя данъци върху него?Отговори

  • Здравейте,

    За съжаление да, ще трябва да заплатите данък, защото между датата на придобиване и датата на продажба не са изминали 3 години. Данъкът се начислява върху разликата между продажната и покупната цена (цената на придобиване). Така че за още по-голямо съжаление, във вашия случай цената на придобиване е равна на 0, така че данъкът по ЗДДФЛ ще се начисли върху цялата продажна цена.

    За допълнителна справка можете да прочетете чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Цветомир Аврамов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->