Иво Бъчваров Иво Бъчваров Потребител

Признаване на трудов стаж и професионален опитРаботник работи като шофьор до 01.04.2005г. в предприятие "А".  Напуска предприятието и започва работа на друго място в друго предприятие "Б". През 2009г. се връща в старото предприятие "А" и започва работа като ел.техник. Следва ли да се признае трудовия му стаж като шофьор в предприятие "А" за придобит трудов стаж и професионален опит на новата длъжност?

Според мен не трябва да се зачете (освен ако не е упоменато в вътрешните правила). Чл.2 важи за тези работници, които "са работили и работят" (тук има две неразделни условия) т.е. към датата на влизане на Наредбата в сила те работят в предприятие "А".Отговори

 • Здравейте. Налице са две различни професии/длъжности/.И два различни по характера си стажа. Извън този коментар, право на работодателя е да ги зачете общо или поотделно.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Вашето тълкуване на разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата съвпада с това на Министерството на труда и социалната политика. Те също приемат, че частта „служителят е работил и продължава да работи в предприятието” поставя изискване трудовото правоотношение с работодателя да не е прекратявано, за да се зачита цялото време на работа при него на различни длъжности като придобит стаж за изчисляване на допълнителното възнаграждение.

  В случая е въпрос на преценка от страна на работодателя на база вътрешния правилник за работната заплата, одобрен от него, дали двете длъжности са сходни и има основание за начисляване на възнаграждението.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в Разяснение на Министерството на труда и социалната политика от 14.11.2012 г. във връзка с чл. 12, ал. 2 от НСОРЗ.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->