Иглика Стефанова Иглика Стефанова Потребител

Обезщетение по чл. 224 от КТЗдравейте,

имаме фирмена пoлитика за пренасяне на неползван отпуск от предходна говина в размер на 10 дни, а реално неизползвания отпуск е 17 дни. При напускане на работа, при прекратяване на трудовото правоотношение, ако се е натрупал неизползван отпуск и от предходни години в размер на 27 дни, колко дни ще ми се изплатят при напускане?Отговори

 • Здравейте,

  Не съм сигурен за каква фирмена политика говорите, но от 2011 година реда за ползване и отлагане на платения годишен отпуск е променен и законовото правило е, че работника може да отложи за ползване в следваща календарна година не повече от 10 работни дни от полагащия му се платен годишен отпуск за съответната година. Това е предвидено в закон, а "фирмената политика" не може да противоречи на закона.
  Във вашия случай ще дам пример:
  За 2013 г. право на 20 дни - ползвани 8 - в 2014 се прехвърлян не повече от 10
  За 2014 г. право на 20 + 10 от 2013 г. дни - ползвани 5 в 2015 се прехвърлят не повече от 10
  за 2015 г. право на 20 + 10 от 2013 + 10 от 2014 г.
  При прекратяване на 01.03.2015 г. полагащия се отпуск за 2015 ще бъде пропорционален на отработеното време: 3 дни + 10 от 2013 + 10 от 2014 г.
  При прекратяването трябва да се изплати обезщетение за 23 дни неизползван платен годишен отпуск.


  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->