Дора  Илиева Дора Илиева Потребител

Обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28 /3/, т.2 от КТД на СБУСлед пенсиониране поради навършена възраст и стаж, но без подадено заявление до работодателя (продължава да работи), учител членуващ в СБУ ще загуби ли обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ от 8 брутни заплати (чл.28 /3/ т.2 от КТД - 2014г.), когато в един последващ етап пожелае и прекрати ТД? Може ли работодателят да откаже изплащането поради липса на средства?Отговори

  • Здравейте,

    Според мен няма основание да загуби правото си на обезщетение. Работодателят не може да откаже плащането поради липса на средства. Разбира се то може да бъде разсрочено във времето с договорка между работника и работодателя.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->