Lidiq dzhineva Lidiq dzhineva секретар

Обезщетение за безработицаЗдравейте,

От 7 години работя в една фирма  но от 3 месеца съм в неплатен отпуск. В момента обмислям да напусна работа, поради неизплатени заплати. На каква база ще ми се изчисли обезщетението за безработица? Как ще се включват последните 3 месеца неплатен отпуск?Отговори

  • При изчисляване на размера на обезщетението за безработица се взима размера на осигурителния доход от последните 24 месеца. В чл.54 б, ал.1 от КСО е записано, че дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2015 г. този размер е 7,20 лв.

    Това означава, че в изчисленията ще бъдат включени и последните 3 месеца, в които сте били в неплатен отпуск. Като за времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година се взима среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->