Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Данък върху недвижим имот за минал периодЗдравейте,

Изведнъж се появиха малки суми (стотинки) за данък в/ху недвижим имот, такса битови отпадъци и лихви върху тях. Отнасят се за 2011г,, платени са в края на 2014. Според чл.26, 6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от Наказателния кодекс и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;

В този случай, лихвите ги посочвам в увеличение в ГДД, а самите разходи за данъци за 2011 г.?Отговори

  • Здравейте,

    Самият разход за данък ще е признат, а лихвата, както вие посочихте, е непризнат разход. Тук искам само да ви посъветвам да се уверите, че този разход за данък със сигурност не е бил отчетен през 2011г..

    Поздрави,
    Тони
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->