Златинка  Милчева Златинка Милчева Потребител

Предизвестие за напусканеМоят договор е сключен със срок на предизвестие - 3 месеца и срок на изпитание 6 месеца, който вече е минал отдавна. Ако сега желая да напусна, с какъв срок трябва да ми е молбата за напускане?Отговори

  • Според чл. 326, ал.1 от КТ работникът може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. В ал.2 на същия член е записано, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

    Ако сключения от вас договор е срочен и той все още не е изтекъл, то тогава срокът на дължимото от вас предизвестие при желание за прекратяване на трудовия договор е 3 месеца,но не повече от остатъка от срока на договора.

    Ако сключения от вас договор след изтичане на шестте месеца изпитателен срок е станал вече безсрочен и в него имате записана клауза, че дължите 3 месеца предизвестие при напускане, то тогава срокът на дължимото от вас предизвестие при желание за прекратяване на трудовия договор е 3 месеца. Ако в договорът нямате клауза за специално уговорен по-дълъг срок на предизвестие, се приема, че дължите предизвестие от 30 дни.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->