Снежинка Лозанова Снежинка Лозанова счетоводител

Облагане и документиране по ЗДДС на посредническа услугаМоля за мнение за определяне облагането по ЗДДС и документиране на следният казус:

Офшорна фирма с регистрация в Кипър, Ларнака, възлага на българска фирма с регистрация по ЗДДС да ѝ посредничи при сключване на договор с фирма - български производител за покупка на стоки, които ще бъдат изнасяни в трета страна. За посредническата услуга, която е от името и за сметка на кипърската фирма, българската фирма посредник ще получи комисионна. Кипърската офшорна фирма няма ДДС номер, има дейност (изпълнени подобни сделки с посредници от други държави, членки на ЕС).

Как се третира по ЗДДС облагането на комисионната и как се документира сделката?Отговори

 • Здравейте,

  От изложената фактическа обстановка мога да изкажа следното мнение:
  Тъй като не сте посочили дали кипърското дружество е регистрирано по ДДС има две хипотези:
  1. Лицето е регистрирано за целите на ДДС -

  Когато получател по услугата е данъчно задължено лице от държава членка, регистрирано по ДДС, съгласно текстовете на Регламент № 282, същият има статут на данъчно задължено лице и съответно е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. мястото на изпълнение е на територията на Кипър.
  Във връзка с горното е необходимо да разполагате с потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.

  При този вариант издавате фактура, в която съгласно чл. 79, ал. 2, т. 3 от ППЗДДС, посочвате - доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, в фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване".

  2. Лицето не е регистрирано -
  Когато получател по услугата е данъчно задължено лице от държава членка, нерегистрирано по ДДС, същият се третира като данъчно незадължено лице и съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, доставката е с място на изпълнение там, където доставчикът е установил своята дейност, т.е. в България.
  При този вариант издавате фактура и начислявате ДДС в размер на 20%
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->