Силвия  Николова Силвия Николова Потребител

Прекратяване по взаимно съгласиеРаботодателят поиска удължаване на работно време, не заплаща за това и смята, че не трябва да има фиксирано време (никога не е заплащал такова допълнително) не заплаща командировки и платени отпуски.

Редно ли е да се прекрати договора по взаймно съгласие, по чл. 325? Какъв е начинът да бъде в полза на работника?Отговори

  • Ако договорът ви бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ ще имате право на 4 месеца обезщетение то Бюрото по труда в минимален размер от 7,20 лв.на ден.

    При прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изплати обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск, стига поради давност да не сте изгубили правото на определени дни. Съгласно чл. 176а, ал.1 от КТ когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

    В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->