Radka Lilova Radka Lilova старши учител

Обезщетение при пенсиониранеУчителка съм в Основно училище. Придобих право на пенсия на 17.11.2014 год. Продължавам работата си като учител и възнамерявам да се пенсионирам през месец март, но без прекъсване на трудовия договор (ще продължа да работя). Кога имам право на обезщетение от 8 брутни заплати?Отговори

 • "чл.22 (3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение..........."

  ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Здравейте,

  ще можете да се възползвате от правото на обезщетение, когато прекратите трудовото си правоотношение.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->