Петя Колева Петя Колева счетоводител

Осигуровки по гражднски договор на самоосигуряващо се лицеВ Общинско Предприятие имаме следният казус: Сключен е граждански договор с лице, което е самоосигуряващо се като земеделски производител и същевременно работи по трудов договор. Трябва ли да му начисляваме осигуровки по гражданския договор?Отговори

  • Здравейте,

    В конкретния случай е от значение дали дейността, за която наемате лицето по граждански договор е свързана с дейността му като самоосигуряващо се лице.
    Когато дейността по гражданския договор не съвпада с дейността като самоосигуряващо се лице следва да се начислят осигурителни вноски и данък, които да бъдат удържани и внесени от платеца на дохода.
    Когато дейността по гражданския договор съвпада с дейността като самоосигуряващо се лице, получателя на дохода може да представи декларация, че се осигурява за своя сметка. В този случай платеца на дохода няма да удържа и да внася осигурителни вноски и данък.


    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->