Naska Delcheva Naska Delcheva Потребител

Тристранна операцияЗдравейте,

Фирма от Румъния ни префактурира на българската фирма инвойса, а стоката директно отива в Гърция. Ние префактурираме на Дубайска фирма стоката, а тя после си я префактурира на Гърция. Стоката не излиза от Европейския Съюз, тя си отива в Гърция и там се продава.

Това тристранна операция ли е? По какав начин да се покаже в дневниците?Отговори

 • Здравейте,

  Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
  - А (прехвърлител) регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 1, извършва доставка на стока на лице Б (посредник), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка - 2, което след това извършва доставка на тази стока на лице В (придобиващ), регистрирано за целите на ДДС в държава членка 3.
  - стоките се транспортират директно от държава-членка 1 до държава членка 3;
  - посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
  - придобиващият начислява ДДС като получател по доставката
  Посредникът в тристранната операция документира доставката до придобиващия, като издава фактура по чл.114, ал.2 от ЗДДС, за която не начислява данък, тъй като данъкът по нея е дължим от придобиващия. На основание чл. 124, ал.2 от ЗДДС регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от него в дневника си за продажби за данъчния период, през който е издадена фактурата за доставката към придобиващия в тристранната операция. Тази фактура се отразява в дневника за продажби в:
  Колона 25 - Данъчна основа на доставката като посредник в тристранна в тристранна операция.

  Поздрави,

  Д.Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->