Васил Маринков Васил Маринков Потребител

Отчитане на командировки в чужбинаЗдравейте,

Работодателят има ли законовото право да задължава служителя си да му предоставя касови бележки за командировка в чужбина и на базата на тези бележки работодателят по свое усмотрение (например някакъв вътрешен правилник във фирмата), да решава кой от разходите ще се признва и кой не? Например алкохол - не се приема, посещение на музей не се приема, храна - се приема за разход. Това при положение, че на служителя са му предоставили командировъни възлизащи на минималната сума записана по закон за съответната държава.

В правото си ли е работодателят? Служителят има ли някакво правно основание да не връща командировъни?Отговори

 • Здравейте,

  Лице , което е командировано извън страната, има право на пътни , дневни и квартирни пари като размерът на дневните и квартирните пари се определят съгласно Приложение 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в зависимост от държавата , в която служителят ще пребивава. Отчетността и контрола върху предоставените средства се определя по ред, определен от управителя на предприятието.

  Съгласно Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.
  (2) Средствата за вътрешен транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
  (3) Относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва:
  1. за хранене, включително:
  а) обяд - 35 на сто;
  б) вечеря - 35 на сто;
  2. други разходи - 30 на сто

  Във връзка с поставеният въпрос дали е необходимо да се предоставят касови бележки като разходооправдателен документ – да, към заповедта за командировка се прилагат документи, удостоверяващи съпътстващи разходи (фактури, касови бележки, платежни нареждания, разходни ордери, билети, разходни норми за гориво и др.).

  Поздрави,

  Д.Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->