Потребител

Осигурителен стаж на СОЛОт 2003 г. се самоосигурявам в ЕООД. От 2015 г. работя вече на трудов договор в друга фирма. Ще ми се признава ли стажа в моето ЕООД за начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в новата фирма? Дейността на двете фирми е еднаква.Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
  Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
  (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

  Като самоосигуряващо се лице за периода от 2003 до 2014 Вие не може да ползвате правата които се дават за положен труд по Кодекса на труда и съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите не сте били на определена длъжност за да се определи дали тя е сходна или не .

  Все пак право на работодателя е ако той е записал във вътрешните си разпоредби за структурата и организацията на работната заплата , че признава за сходна дейност личния труд - за определена дейност, който сте полагали като самоосигуряващо се лице, то не би следвало да има пречка за признаване на стажа Ви.
  Поздрави и успешен ден !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->