Даниела Иванова Даниела Иванова Потребител

Лихви при запор на заплататаЗдравейте!

Преди 6 месеца съпругът ми получи Запорно собщение във фирмата, в която работи. Главницата е в размер на 711,20 лв., ведно със законовата лихва 16,43 лв., неолихвяема сума за договорна лихва в размер на 43,07 лв., неолихвяема сума за лихва за забава в размер на 40,81 лв., неолихвяема сума за такси в размер на 94,15 лв., неолихвяема сума за разноски по делото в размер на 125,00 лв., неолихвяема сума за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350,00 лв., неолихвяема сума за ТТРЗЧСИ в размер на 444,00 лв., както и дължима сума по т.26 в размер на 156,54 лв. Това пише в писмото. Като се съберат сумите възлизат на 1981,20 лв.

Въпросът ми е следният: След като коректно са изплатени тези суми от ежемесечната заплата на съпругa ми, имат ли законово право и основание да искат още пари с предтекст, че имало лихви? Поискаха на съпругa ми още 1000 лв. След втори разговор със служители на съдебния изпълнител, сумата падна на 600 лв, с предтескт, че, цитирам: " Управителят каза, че понеже сте лоялен длъжник, сумата от 1000 лв ще ви се намали на 600 лв." Това според мен си е живо изнудване.

Какво трябва да се направи, след като дължимата сума е изплатена?Отговори

 • Здравейте,
  След като се изплати сумата по запора, съдебният изпълнител следва служебно да вдигне запора, като за целта трябва да изпрати съобщение до работодателя.
  Следва да имате предвид обаче, че в повечето случаи в изпълителния лист, респ. и в запорното съобщение са посочени и законни лихви, които не са в определен размер, а се начисляват за всеки ден забава до окончателното изплащане на задължението. Т.е. те не са фиксирани в запорното съобщение, а се определят чак при пълно погасяване на дълга. Поради това обикновено крайната сума по запора е по-голяма от тази, посочена в запорното съобщение.
  В конкретния случай в запорното съобщение са посочени законни лихви в размер на 16,43 лв., но ори главница от 711,20 лв. със сигурност са се доначислили допълнително законни лихви. В момента законната лихва е около 10,22% на година и натрупаната допълнително законна лихва зависи от това колко време са правени удръжки по запора. Ако са праввени удръжки около 1-2 години, не би следвало лихвите да са повече от 100 лв.
  Отделно някои ЧСИ доначисляват такси, които взискателят не е заплатил, но според ЧСИ се дължат. Тези такси, ако не са заплатени от взискателя, не трябва да се заплащат от длъжника и не се включват в запора на заплатата.
  Най-вероятно тези 1000, респ. 600 лв. са такси, а не лихви. Обикновено някои ЧСИ налагат запори на банковите сметки на длъжника във всички банки (по 18 лв. с ДДС на всяка банка, т.е. около 540 лв. за всички банки). Обикновено обаче тези такси не се плащат от взискателя и не са дължими. Ако е такъв случаят, следва да обжалвате таксите в 7-дневен срок от датата, на която ЧСИ Ви е уведомил писмено за тях. Имайте предвид, че практиката на съдилищата е различна по отношение на дължимостта на тези такси.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много Ви благодаря, г-н Костов!
  Желая Ви успешна година!
  Поздрави,
  Даниела Иванова
 • Здравейте отново, г-н Костов!
  До колкото разбирам от вашия изчерпателен отговор, размера на запора от заплатата трябва да бъде 1/4, ако длъжника има две деца, нали така? Ако е така, такъв случай има ли право съпругът ми да има претенции, защото в продължение на 7 мес. му се удържат 1/3 размер от заплатата! Като първият месец сумата беше без предупреждение в размер на 460 лв.

  Поздрави,
  Даниела Иванова
 • Здравейте,
  Във Вашия въпрос не сте посочили размера на трудовото възнаграждение на Вашия съпруг и аз не съм коментирал размера на удръжката от заплатата му, който зависи именно от размера й.
  Дали трябва да се удържат 1/3 или 1/4 зависи от нетното възнаграждение на съпруга Ви, което Вие обаче не сте уточнили.
  Моля уточнете колко точно получава съпругът Ви след удръжките за данъци и осугуровките.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  Ще Ви цитирам Адриана Ненова, относно размера на процента от заплата на запора.
  " Ако имате запор по Гражданско процесуалния кодекс, когато чистата сума за получаване е в диапазона от 300,00 до 600,00 лв имат право да ви удържат една трета част, ако сте без деца и една четвърта част ако имате деца, които вие издържате. /чл.446 от ГПК/" - край на цитата.

  А размера на заплатата на съпруга ми е плаваща, т.е. работи на норма и каквото си заработи. Въпреки това варира около 700/800 лв. след удръжки за данъци и осигуровки.
  Поздрави,
  Даниела Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->