Валентин Георгиев Валентин Георгиев управител

Отчитане на получени суми без фактураЗдравейте,

ние сме транспортна фирма, работеща в чужбина. От отсрещна страна получаваме редовно фактури, но от нас не искат фактура. Плащанията се прихващат и остатъка ни го привеждат по сметка. Всичко е точно и без проблеми.

Не знаем, обаче, как да осчетоводим този приход при нас, при положение че нямаме издадена фактура. Някой имал ли е подобен казус и може ли да помогне?Отговори

  • Вашата фирма е длъжна да издава фактура за всеки свой приход.

    В чл. 113, ал.1 от ЗДДС е записано, че всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

    Алинея 4 на същия член казва, че фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->