Viktoria Predashka Viktoria Predashka рехабилитатор

Намалено работно време и допълнителен отпускУправител съм на Център за Социална Рехабилитация и Интеграция (ЦСРИ) в гр. Пордим, област Плевен. Центърът е по проект "Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В ЦСРИ работят: Управител, Рехабилитатор, Психолог, Трудотерапевт и Логопед.

Потребителите са деца и лица с тежка и умерена умствена изостаналост, неврологични и психични заболявания като: ДЦП, Синдром на Корнелия де Ланге, Микроцефалия, Хипотиреоидизъм, Синдром на Пфайфър, Аутизъм, Ретинопатия, Легастения, Олигофрения. Всички потребители са с ТЕЛК или ДЕЛК.

Дали имаме право на намалено работено време - 7 часа и допълнителен платен годишен отпуск? Може ли да ползваме Наредба за определяне на видовете работи,за които се установява намалено работно време - Чл. 3, т. 3; Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск - Чл.2, т.12; Чл.27 (2). Има ли някакво отношение това, че сме назаначени по проект. Ако имаме право, как трябва да се оформи документално?Отговори

  • Здравейте,

    Моето мнение е, че можете да се възползвате от двете наредби. Не смятам, че назначението ви по проект би имало отношение по поставените въпроси. Единственто изискване за да се ползвате от правата, дадени ви от двете наредби е да се назначени по трудов договор. Имайте предвид също, че не е допустимо работещи да се третират по различен начин само заради разликата във вида на назначението. Тоест това, че вие работите по проект не може да ограничава правата ви и да ви поставя в по-неблагоприятни условия на труд в сравнение с други работници, които не са назначени по проект.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->