Светла Петкова Светла Петкова Потребител

Начисляване на ДДС при подажба на товарно МПСДружество, регистрирано по ЗДДС, закупува товарно МПС през 2011г. от физическо лице, за което дружеството не е използвало данъчен кредит за покупката. През 2015г. същото дружество продава гореопоменатото товарно МПС по балансова стойност на друго физическо лице. Нужно ли е във фактурата за продажба да бъде начислено ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Ако доставката не попада в обхвата на освободените от облагане доставки (чл.38-50,глава четвърта от ЗДДС), то следва при продажбата на товарният автомобил да начислите ДДС, тъй като сте данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС.

    Хипотезата , при която не би следвало да се начисли ДДС при продажбата на товарният автомобил е ако попада в обхвата на чл. 50. т. 2 от ЗДДС, при който доставката на стока, за която при придобиването й е начислен ДДС по реда на чл. 86 от закона, но за този данък доставчикът не е ползвал право на данъчен кредит по причина на някое от ограниченията, съдържащи се в чл. 70 от ЗДДС.

    Поздрави,

    Денислава Стойкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->