Lili Lilova Lili Lilova Потребител

Извънреден труд на официален празникЗдравейте,

служители на сумарно работно време по график работят на официален празник. Начислявам извънреден труд. Трябва ли да се уведомява ИТ за този извънреден труд? Описва ли се в книгата за извънреден труд?Отговори

 • Здравейте.
  Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.
  Положеният извънреден труд се описва по указания в Закона начин.
  Отработените часове на официален празник се заплащат според изискванията на Чл. 264. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Подкрепям написаното от колегата- при положен извънреден труд, трябва да уведомите Инспекция по труда за това.

  Трябва също така този положен извънреден труд да бъде описан в книгата за извънреден труд.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->