Красимира Тодорова Красимира Тодорова Потребител

Заплащане на транспорт от местожевеене до работно място и обратноИзпълнителен директор на бюджетна организация ползва служебен автомобил за придвижване от местоживеене до работното си място и обратно. Местоживеенето е в гр. Пловдив, а местоработата е в гр.София. Следва ли бюджетната организация да заплаща разходите за бензин на основание чл.294 т. 3 от Кодекса на труда?Отговори

  • Предвид обстоятелството, че се касае за бюджетна организация следва да уточните дали лицето е назначено по Закона за държавния служител или по КТ, също така разпоредбата на чл. 294, т. 3 визира, че работодателя "може да осигурява транспорт", т.е. не го задължава.

    Поздрави,
    Методи Христов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->