Хриси Диневска Хриси Диневска Потребител

Попълване на Декларация 1Моля за вашето компетентно менение, понеже имам затруднения при попълване на Д1 - кл. 31

Kакво се пише в клетка 31 в този случай?
кл. 21 - 716.80
кл. 22 - 70.25 и 5376
кл. 22.1 - 34.41 и 22.94
кл. 26 - 20.07 и 15.77
кл. 29 - 716.80
кл. 31 - ?
кл. 31а - 62.43

В указанията пише трудовото възнаграждение и всички други плащания от или за сметка на работодателя. От това да разбирам, че кл. 31 е сбор от 716.80 + осиг. за сметка на работодателя ли? Моля за помощ?Отговори

  • Здравейте,

    Не, в поле 31 от декларация образец 1 се попълва дохода, който е облагаем по смисъла на ЗДДФЛ. В случая смятам, че в поле 31 следва да попълните сумата: 716.80
    В случая говорим за поле 31 от хартиения носител на Декларация 1.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->