Атанас Георгиев Атанас Георгиев Потребител

Запор при наличие на ДМСЗдравейте! Въпросът ми е следния: при наложен запор върху трудово възнаграждение в размер на 410 лв. по трудов договор, каква част от сумата се запорира? И при наличието на ДМС, което е различно в различните месеци, а понякога и не съществува/зависи от приходите и от решението на работодателя/ и не е реквизит на трудовия договор, то същото, влиза ли като част от общата сума, подлежаща на запориране или запорът е единствено и само върху регламентираното в трудовия договор, възнаграждение, в размер на 410 лв.? Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,
  Размерът на сумата, която трябва да се удържа от трудовото възнаграждение при наложен запор, зависи от няколко неща:
  1. Кой е органът наложил запора?
  Ако това е съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ), то удръжката се определя по правилата на ГПК (чл. 446 от ГПК).
  Ако това е публичен изпълнител към НАП, тогава правилата са уредени в ДОПК (чл. 216 от ДОПК).
  2. Има ли длъжникът деца, които издържа?
  Размерът на удръжките е различен при положение, че длъжникът има или няма деца, които издържа.
  Ако запорът е наложен от ЧСИ или ДСИ и длъжникът има деца, които издържа, удръжката трябва да е в размер на 1/4 от нетното трудово възнаграждение (не посочвате дали 410 лв. е брутното или нетното трудово възнаграждение).
  Ако няма деца и запорът е наложен от ЧСИ или ДСИ, удръжката трябва да е 1/3 от нетното възнаграждение.
  Ако запорът е от публичен изпълнител при НАП, удръжката трябва да е цялата сума над 250 лв.
  Що се отнася до втория въпрос, съгласно чл. 512, ал. 1 от ГПК запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение.
  Поради това удръжката по запора следва да се прави и върху ДМС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора Ви, Г-н Костов! Запорът е от ЧСИ, 410 лв. е брутното трудово възнаграждение! Относно ДМС- то, то е различно през различните месеци, а понякога го няма - зависи от приходите и то решението на работодателя! Ако то влиза към секвестируемата сума - то тогава как се определя 1/3 или 1/4 трябва да се удържа, след като сумата е различна през различните месеци? Всеки месец ли трябва да се правят изчисления за конкретния човек, за да се види в коя графа попада? Аз не мисля, че е противозаконно да се вземе за основа брутното трудово възнаграждевие от 410 лв. и да се фиксира една сума, която всеки месец да се удържа и превежда на ЧСИ! Вие как мислите? Благодаря!
 • Здравейте,
  Удръжката ще бъде в размер на 1/3 или 1/4 върху сумата, получена от сбора от нетното трудово възнаграждение (което е равно на брутното възнаграждение минус данъците и осигуровките) и ДМС (върху което също се начислява ДОД и, ако не се лъжа, и осигуровки).
  Тъй като ДМС варира като размер, то и удръжката от заплатата ще варира всеки месец.
  Не можете да удържате върху брутното възнаграждение, това противоречи на закона.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->