Атанасова Атанасова Потребител

Отчет за всеобхватния доходВ посочения на Вашия сайт Отчет за всеобхватния доход по МСС не ми е ясно как се образува ред Г. Общо всеобхватен доход за периода (I-1) . В посоченото в скобите съдя, че това е I. Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (1+2+3+4+5+6) минус 1. Данък върху друг всеобхватен доход. Аз смятам , че това не е така. Коригирайте ме ако греша, но мисля, че се образува като от В. Нетна печалба/загуба за периода (А-Б) прибавим I. Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (1+2+3+4+5+6).

Благодаря Ви за отделеното време!Отговори

  • Здравейте,

    В Отчета за всеобхватния доход ред Г. Общо всеобхватен доход за периода се образува по начина, по който смятате и вие - като от В. Нетна печалба/загуба за периода (А-Б) се прибави( I- 1) Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (1+2+3+4+5+6),но намален с Данък върху друг всеобхватен доход.

    Благодаря Ви за коментара.

    Поздрави,
    Ивелина Георгиева

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->