Христо Ангелов Христо Ангелов Ms AN строителен техник

Обезщетение при напускане по чл.327, т.2При напускане на работа по чл.327 т.2 имам ли право на борса и на каква- пълна или частична и колко месеца?Отговори

 • Здравейте,

  Ако имате внесени осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяването на осигуряването и са спазени следните условия:
  • регистриран сте като безработен в Агенцията по заетостта;
  • не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  • не упражнявате трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване по чл. 4. От КСО
  имате право на парично обезщетение за безработица като срока , за който ще може да получавате обезщетение зависи от осигурителният стаж , който имате.
  Прилагам следният линк , където може да намерите таблица за определяне периода на изплащане на обезщетението , съгласно осигурителния Ви стаж, тъй като не е уточнен в така поставения въпрос.

  http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-

  По отношение на размера , който ще получавате дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2014 г. този размер е 7,20 лв.

  Поздрави,

  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->