Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.7.6. Доставена Услуга в ЕС

Публикувано на: 11.01.2011

№ 0000056329

ФАКТУРА

дата: 24.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА Атина ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: Гърция, Атина, ул. Луис 100

адрес: София 1000, бул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Съставяне на финансови отчети

бр.

1

977,92

977,92

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

24.07.2010

сума:

977,92

срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

977,92


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:


сума за плащане:

977,92


№ 56329

INVOICE

date: 24.07.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd.

ALFA Ltd. (we)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

unit price (€) 

total (€) 

1

Making a report

unit

1

500

500

2


3


Terms of Delivery:


TOTAL:

500

Country of Origin:

Greece


Tariff Code:ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Издаваме фактура за извършена услуга на Гръцка фирма за съставяне на месечни финансови отчети за 500 евро. Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО. Плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на услуги на фирма от страна-членка на ЕС, които ще ни бъдат платени по банков път, е необходима фактура (инвойс), която удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева.

Извършените услуги се осчетоводяват аналитично по сметка Приходи от продажба на услуги.

Разчетът с клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

               Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на услуги, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Тази сделка се декларира както в Дневника за Продажби по ЗДДС, така и във VIES декларацията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

411

Вземания от клиенти

977,92

703

Приход от продажба на услуги

977,92

аналит.

Делта Атина

977,92

аналит.

Изготвяне на отчет

977,92

парт.

Ф-ра 56329/24.07.2010

977,92
ОБЩО

977,92

ОБЩО

977,92


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Приход от продажба на услуги

977,92

703

Текуща печалба/загуба

977,92ОБЩО

977,92

ОБЩО

977,92


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

977,92

Продажба на услуги

977,92

Вземания от клиенти

977,92

Текуща печалба

977,92

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

977,92

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по този инвойс (фактура) бъде получено от клиента, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по партидата на инвойса (фактурата) срещу платената сума по банковата ни сметка (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

504

Разплащателна сметка във валута

977,92

411

Вземания от клиенти

977,92
аналит.

Делта Атина

977,92
парт.

Ф-ра 56329/24.07.2010

977,92ОБЩО

977,92

ОБЩО

977,92


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

977,92Вземания от клиенти

-977,92Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

977,92от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Има грешка в счетоводна статия 2!!!
  • да,703 /123
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->