Ирина Адамова Ирина Адамова организатор обработка инф. в търг. отдел

Третиране на неустойкаИмаме сключен договор за наем в който се явяваме Наемодатели. В договора имаме следната клауза: При забава в плащането на наемната цена, Наемателят дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден върху просрочената сума, но не повече от 10 % за целия период на забавата.

Това обезщетение ли е или е санкция? Ако е обезщетение, мога ли да издам фактура в която да сложа 0% ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Тази неустойка има по-скоро обезщетителен характер и не се смятат за възнаграждение по доставка. За неустойки, дължими за неизпълнение на задължения по договор не се начислява ДДС.
  За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.Този документ , не е данъчен документ и не подлежи на отразяване в дневниците за покупки или съответно продажби.Служи за отчитане на приход от получилия неустойката и за разходооправдателен документ за лицето , което я е заплатило.

  справка чл.84 от ППЗДДС, чл.26 и чл.112 от ЗДДС

  Поздрави,

  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->