Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Осигуровки и данъци върху коледни бонусиЗдравейте,

Дължат ли се осигуровки и данък върху коледните бонуси?Отговори

 • Здравейте,
  според Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
  Чл. 1. (1) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
  (2) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  Според ЗДДФЛ Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
  Трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ са изброените в § 1. т. 26 от закона.

  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->