Галя  Юрукова Галя Юрукова счетоводител

Освобождаване на управител в ООДУправителят на фирмата, който е и съдружник си продава дружествените дялове и напуска фирмата. До момента е бил назначен по ДУК. Как да го освободя? Желае да бъде съкратен и да отиде на бюрото по труда. Възможно ли е?Отговори

  • Здравейте,

    Управителя на фирмата има сключен Договор за управление, където са упоменати начините за прекратяването му. Ако прекратяването на договора стане по взаимно съгласие (продажба на дялове и едновременно с това отписване на Управител), то обезщетението ще бъде на минимални размери за 4 месеца. Трябва да прекратите договора на Управителя съгласно тези разпоредби. Лицето има право на платено обезщетение за безработица по КСО, понеже се осигурява за фонд Безработица.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->