зорка кралева зорка кралева Потребител

Признаване на разход за ДДС



Здравейте,

Ще ми се признае ли за разход, включеният ДДС в дадена фактура с начин на плащане в брой, ако осчетоводя цялата сума по фактурата по гр. 60 заедно със сумата на ДДС? Фирмата, която е получател по фактурата е регистрирана по ЗДДС, но няма нужда да ползва данъчен кредит. Има много такива фактури и трябва да ги осчетоводя, за да намаля касата на фирмата.



Отговори

  • Здравейте,

    След като фирмата не желае да ползва ДК в текущия месец по съответната разходна фактура, то можете да отложите правото си да ползвате данъчен кредит в следващите дванадесет месеца.

    Ако начислите включения във фактурата ДДС като разход, то той няма да бъде признат за целите на Корпоративното подоходно облагане и ще се посочи в увеличение на финансовия резултат.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->