Потребител

Неустойка по договорЗдравейте.

Имаме неустойка от клиент във връзка с неизпълнение на договорно задължение. Необходимо ли е клиентът да ни издаде фактура за тази неустойка? Можем ли ние, когато издаваме фактура на клиента, да приспаднем тази неустойка от задължението? Начислява ли се ДДС и признат разход ли е за данъчни цели? Ако не е възможно да ни издадат фактура, то тогава какъв документ следва да ни издадат?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 84 от Правилника за прилагане на данък върху добавената стойност за документирането на неустойки и лихви с обезщетителен характер не се издава данъчен документ. Не следва да Ви се начислява данък, защото не се извършва доставка. Единствено трябва да Ви издадат документ - Сметка/Разписка, с който да документират, че сте извършили плащане.

  Този разход е признат за данъчни цели.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Здравейте,

  Всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставка. Получаването на неустойка от клиента по облагаемата сделка не трябва да води до занижение на данъчната основа на доставката, тъй като не е свързано с намаляване на полагащото се по нея възнаграждение. Както неустойките, дължими от клиента на доставчика, не увеличават данъчната основа на доставките, така и същата не следва да се намалява със сумата на неустойките, платени от изпълнителя на получателя по сделката. За неустойки, дължими за неизпълнение на задължения по договор не се начислява ДДС. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.Този документ , не е данъчен документ и не подлежи на отразяване в дневниците за покупки или съответно продажби.Служи за отчитане на приход от получилия неустойката и за разходооправдателен документ за лицето , което я е заплатило.

  За справка чл.84 от ППЗДДС, чл.26 и чл.112 от ЗДДС

  Поздрави,

  Денислава Стойкова
  • 06 Jan 2015 15:14
  • (Потребител)
  • 0
  Много благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->