зоя  стоилова зоя стоилова експерт

Изплащане на обезщетение за неползван отпуск преди 2009 г.При освобождаване на служител по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, същият има неизползван отпуск преди 2009 и целият отпуск за 2014 г. През 2007 г същият е прехвърлен от един работодател при друг на основание чл. 123, т. 6 от КТ което е наложено с ПМС. На тази длъжност е от 2002 г., но има наложилото се през 2007 г. прехвърляне. Няма прекратяване на трудовото правоотношение. Има ли право на изплащане на неползваният отпусказа годините преди 2009 г. и на целият неизползван отпуск за 2014 г.? Кой изплаща този отпуск? Нали последният работодател?Отговори

  • Здравейте,

    Работника или служителя има право на обезщетение за неизползваните дни платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение.
    В случаите на прехвърляне по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение не се прекратява и новият работодател поема всички задължения, които произтичат от трудовото правоотношение на работника или служителя.
    В случая задължението за изплащане на обезщетение, за всички дни неизползван платен годишен отпуск, ще бъде задължение на последния работодател.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->